CorelDRAW Graphics Suite X6 Expand your creative horizons!
Limited time offer! Buy CorelDRAW

*Obowizuj warunki i postanowienia.

Zaktualizowano 12:00 / 06-maj-2013

Warunki i postanowienia

1. Oferta promocyjna (opisana poniżej w punkcie 2) jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Czarnogóry, Holandii, Norwegii, Polski, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii z wyłączeniem dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i innych firm sprzedających oprogramowanie lub usługi firmy Corel, pracowników firmy Corel UK Limited, ich rodzin, podmiotów zależnych i stowarzyszonych z firmą Corel („Corel”), agentów firmy Corel oraz wszystkich osób związanych z prowadzeniem niniejszej promocji. Oferta promocyjna nie obowiązuje w sytuacji, gdy zabraniają tego przepisy, prawo lub postanowienia.

2. Klienci mogą otrzymać bezpłatną kopię programu Corel Painter 12 (tylko pełna wersja do pobrania, angielska, francuska, niemiecka i włoska wersja językowa, dla komputerów Mac i PC) po nabyciu pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 (dotyczy tylko pełnej wersji w pudełku lub do pobrania) („Oferta promocyjna”). Zakup musi zostać dokonany między 6 maja a 30 czerwca 2013 roku („Okres promocyjny”). Dozwolonych jest maksymalnie pięć (5) zgłoszeń na osobę. Każda osoba może otrzymać maksymalnie pięć (5) bezpłatnych kopii programu Corel Painter 12 (pełna wersja do pobrania). Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod adresem www.corel.com/freepainter12. Zgłoszenia muszą dotrzeć do firmy Corel nie później niż do północy (GMT) 15 lipca 2013 roku („Termin nadsyłania zgłoszeń”). Do pobrania bezpłatnej kopii programu Corel Painter 12 wymagane jest szybkie łącze internetowe oraz adres e-mail.

3. Niniejsza oferta obowiązuje tylko w przypadku pełnych wersji pakietu CorelDRAW® Graphics Suite X6 z kodami produktu: ESDCDGSX6IE, ESDCDGSX6DE, ESDCDGSX6FR, ESDCDGSX6IT, ESDCDGSX6NL, ESDCDGSX6ESEU, ESDCDGSX6SE, ESDCDGSX6PL, ESDCDGSX6BPEU, ESDCDGSX6CZ, ESDCDGSX6HU, ESDCDGSX6FI, CDGSX6DEHBB, CDGSX6CZPLHBB, CDGSX6IEHBB, CDGSX6FRNLHBB, CDGSX6ITHBB, CDGSX6IEHBBUK, CDGSX6ESBPHBBEU, CDGSX6SEFIHBB, CDGSX6HUTKHBB („Oprogramowanie objęte promocją”). Niniejsza oferta nie dotyczy zakupu pakietów CorelDRAW® Graphics Suite w wersji Home and Student, Small Business, zakupu wersji edukacyjnych, uaktualnień, licencji, subskrypcji, wersji próbnych, OEM, nie do odsprzedaży (NFR) i wersji dla krajów spoza Europy.

4. Łącze internetowe do pobrania programu Corel Painter 12 (pełna wersja do pobrania) zostanie wysłane po przesłaniu przez klienta wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego pod adresem www.corel.com/freepainter12) wraz z kodem produktu oprogramowania objętego promocją i kopią dowodu zakupu oprogramowania objętego promocją lub przesłaniu tych informacji pod numer faksu +44 20 8166 1524.

5. Jeżeli firma Corel otrzyma prawidłowo wypełnione zgłoszenie, do klienta zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłane potwierdzenie w ciągu 10 dni od otrzymania tego formularza przez firmę Corel („Potwierdzenie”). Po potwierdzeniu w ciągu 28 dni na adres e-mail zostanie wysłane łącze internetowe, umożliwiające pobranie programu Corel Painter 12 (pełna wersja do pobrania).

6. Bezpłatna kopia programu Corel Painter 12 (pełna wersja do pobrania) nie zostanie udostępniona klientowi, jeśli:

1) Firma Corel nie otrzymała prawidłowego dowodu zakupu produktu/rachunku.
2) Produkt nie został zakupiony w terminie obowiązywania promocji.
3) Zgłoszenie nie zostało przesłane w terminie obowiązywania promocji.
4) Nie został zakupiony odpowiedni produkt objęty promocją.
5) Produkt nie został zakupiony od sprzedawcy uczestniczącego w promocji.
6) Produkt nie został zakupiony w kraju objętym promocją.
7) Przesłany numer seryjny był nieprawidłowy.
8) Osiągnięto już limit 5 zgłoszeń na osobę w tej promocji, zgodnie z zapisami Warunków i postanowień.
9) Przesłany numer katalogowy był nieprawidłowy.
10) Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 został zakupiony bezpośrednio od firmy Corel w ramach innej oferty, na przykład rabatu, specjalnej promocji lub innej oferty specjalnej.
11) Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 został zakupiony od szwajcarskiej firmy KMU-Pool Schweiz AG albo jej podmiotu zależnego lub z nią powiązanego.

7. Klienci muszą dokonać zakupu oprogramowania objętego promocją w sklepie internetowym firmy Corel lub u autoryzowanego sprzedawcy, z wyjątkiem szwajcarskiej firmy KMU-Pool Schweiz AG oraz jej podmiotów zależnych i z nią powiązanych.

8. Łącze internetowe do pobrania bezpłatnej kopii programu Corel Painter 12 (pełna wersja do pobrania) zostanie wysłane tylko w przypadku zastosowania się klienta do niniejszych Warunków i postanowień. Ukończenie procesu zgłoszenia jest równoważne z potwierdzeniem akceptacji niniejszych Warunków i postanowień oraz wszelkich innych warunków i postanowień firmy Corel, które mogą okresowo obowiązywać.

9. Wszystkie zgłoszenia dotyczące niniejszej oferty przechodzą na własność firmy Corel w chwili ich otrzymania i są przechowywane na jej odpowiedzialność tylko na czas ich zachowania przez firmę Corel. Dowody zakupu nie podlegają zwrotowi.

10. Firma Corel nie ponosi odpowiedzialności za utracone, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo wysłane zgłoszenia z wyjątkiem przypadków zaniedbania, winy lub celowych działań bądź zaniechań spowodowanych przez firmę Corel lub jej agentów. Firma Corel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętowe, programowe, awarie serwerów, witryn internetowych ani za jakiekolwiek inne awarie i uszkodzenia.

11. Firma Corel zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub zakończenia Oferty promocyjnej bez uprzedzenia.

12. Formularze zgłoszeniowe dotyczące tej oferty należy przesyłać na numer faksu: +44 20 8166 1524. Odpowiedni adres e-mail to: corelenquiry@sales-promotions.com

Powyższy numer faksu i adres e-mail są przeznaczone wyłącznie do przesyłania zgłoszeń związanych z niniejszą Ofertą promocyjną. Wszelka korespondencja innego rodzaju będzie odrzucana.