CorelDRAW Graphics Suite X6 Expand your creative horizons!
Limited time offer! Buy CorelDRAW

*Hierop zijn voorwaarden van toepassing

Bijgewerkt op 12:00 / 06-mei-2013

Voorwaarden

1. Deze Aanbieding (zoals gedefinieerd in Sectie 2 hieronder) geldt voor inwoners van Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Republiek Macedonië, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van groothandelaars, detailhandelaars en andere bedrijven die Corel-software of -services verkopen of aanbieden, werknemers van Corel UK Limited of zijn dochterondernemingen en hun gezinnen (“Corel”), agenten van Corel of andere personen die betrokken zijn bij het beheer van deze Aanbieding. De Aanbieding is ongeldig waar deze door enige wet, regel of enig voorschrift is verboden.

2. Klanten kunnen een gratis exemplaar aanvragen van Corel Painter 12 (alleen de volledige downloadversie in het Engels, Frans, Duits of Italiaans voor het Mac- of pc-besturingssysteem) bij aankoop van CorelDRAW Graphics Suite X6 (alleen de volledige versie, als product in doos of als download) (de “Aanbieding”). De aankopen moeten worden gedaan tussen 6 mei en 30 juni 2013 (de “Looptijd van de aanbieding”). Er worden maximaal vijf (5) aanvragen per persoon geaccepteerd, en elke persoon heeft slechts recht op maximaal (5) gratis exemplaren van Corel Painter 12 (de volledige downloadversie). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op www.corel.com/freepainter12. Aanvragen moeten op zijn laatst door Corel zijn ontvangen om middernacht (GMT) op 15 juli 2013 (“De uiterste sluitingsdatum”). Voor het downloaden van het gratis exemplaar van Corel Painter 12 zijn een internetverbinding met hoge snelheid en een e-mailadres vereist.

3. Deze Aanbieding is alleen geldig voor volledige versies van CorelDRAW® Graphics Suite X6 met de volgende productcodes: ESDCDGSX6IE, ESDCDGSX6DE, ESDCDGSX6FR, ESDCDGSX6IT, ESDCDGSX6NL, ESDCDGSX6ESEU, ESDCDGSX6SE, ESDCDGSX6PL, ESDCDGSX6BPEU, ESDCDGSX6CZ, ESDCDGSX6HU, ESDCDGSX6FI, CDGSX6DEHBB, CDGSX6CZPLHBB, CDGSX6IEHBB, CDGSX6FRNLHBB, CDGSX6ITHBB, CDGSX6IEHBBUK, CDGSX6ESBPHBBEU, CDGSX6SEFIHBB, CDGSX6HUTKHBB (de “In aanmerking komende Software”). Deze Aanbieding is niet van toepassing op de aankoop van CorelDRAW® Graphics Suite Home and Student Edition voor Thuisgebruik en Studenten, Small Business Edition, educatieve versies, upgradeversies, licenties, abonnementsversies, proefversies, OEM-versies, NFR-versies (Not For Resale of niet voor verkoop bestemd) en niet-Europese versies.

4. Er wordt slechts een webkoppeling voor het downloaden van Corel Painter 12 (volledige downloadversie) verzonden als de klant het volledige en ingevulde aanvraagformulier heeft verstrekt (dat beschikbaar is op www.corel.com/freepainter12), waaronder de productcode van de In aanmerking komende software en een exemplaar van het aankoopbewijs van de In aanmerking komende software, of deze gegevens per fax heeft verzonden naar het nummer +44 20 8166 1524.

5. Op voorwaarde dat Corel een volledig en ingevuld aanvraagformulier heeft ontvangen, ontvangt de klant een bevestiging van de ontvangst van het aanvraagformulier van Corel via e-mail binnen 10 dagen na ontvangst door Corel van genoemd formulier (“Bevestiging”). Na ontvangst van de Bevestiging wordt u binnen 28 dagen per e-mail een webkoppeling toegezonden voor het downloaden van het gratis exemplaar van Corel Painter 12 (volledige downloadversie).

6. Het gratis exemplaar van Corel Painter 12 (volledige downloadversie) wordt in de volgende gevallen niet aan een klant verstrekt:

1) Corel heeft geen geldig aankoopbewijs/geldige aankoopbon ontvangen.
2) Het product is gekocht buiten de geldigheidsdatums voor deze Aanbieding.
3) De aanvraag is gedaan buiten de geldigheidsdatums voor deze Aanbieding.
4) Het juiste product waarop deze Aanbieding van toepassing is, is niet gekocht.
5) Het product waarop deze Aanbieding van toepassing is, is niet aangekocht bij een deelnemende leverancier.
6) Het product is niet in een deelnemend land gekocht.
7) Het verzonden serienummer is niet geldig.
8) Het maximum aantal van 5 per persoon toegestane aanvragen, zoals omschreven in de Voorwaarden, is al ingezonden voor deze Aanbieding.
9) Het verstrekte SKU-nummer is niet geldig.
10) De aankoop van CorelDRAW Graphics Suite X6 is rechtstreeks bij Corel gedaan ter gelegenheid van een andere aanbieding, met korting, een speciale promotie of een andere speciale aanbieding.
11) De aankoop van CorelDRAW Graphics Suite X6 is gedaan via KMU-Pool Schweiz AG, Zwitserland of een van zijn dochterondernemingen of partners.

7. Klanten moeten de In aanmerking komende software kopen in de Corel eStore of bij een erkende leverancier, met uitzondering van KMU-Pool Schweiz AG, Zwitserland of een van zijn dochterondernemingen of partners.

8. De webkoppeling voor het downloaden van een gratis exemplaar van Corel Painter 12 (volledige downloadversie) wordt alleen aan de klant toegezonden per e-mail als deze de onderhavige Voorwaarden in acht neemt. Door het voltooien van het aanvraagproces, bevestigen klanten dat zij deze Voorwaarden aanvaarden, evenals enige andere voorwaarden van Corel die mogelijk, op een bepaald tijdstip, van toepassing zijn.

9. De aanvragen in verband met deze Aanbieding worden eigendom van Corel en blijven in het bezit van Corel na ontvangst, en worden op risico van Corel bewaard na ontvangst van dergelijke aanvragen. Bewijzen van aankoop worden niet teruggezonden.

10. Corel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aanvragen die verloren gaan, te laat aankomen, beschadigd raken of verkeerd zijn geadresseerd, tenzij Corel of een van zijn agenten nalatig is geweest, een fout heeft gemaakt of anderszins via opzettelijk handelen of verzuim verantwoordelijk kan worden gehouden. Corel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten of beschadigingen van technische aard, in de hardware, software, servers, websites of anderszins.

11. Corel behoudt zich het recht voor om deze Aanbieding te wijzigen, rectificeren of te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Het faxnummer voor het inzenden van de aanvraagformulieren in verband met deze Aanbieding is: +44 20 8166 1524. Het e-mailadres is: corelenquiry@sales-promotions.com

Bovenstaand faxnummer en e-mailadres zijn alleen voor het inzenden van aanvragen in verband met deze Aanbieding; alle overige correspondentie wordt geweigerd.